Coastal & Marine Engineering

Design , Underwater Inspections And Surveys

Dr. Ehud Mehrez and Doron Shafir

תחומי פעילות

תכנון מעגנות , רציפים
ושוברי גלים

תכנון של צנרת
תת – ימית

יעוץ בנושא הרחבת
חופים וסדימנטולוגיה

תכנון של טיילות
חוף ופיתוח חופים

תכנון מבנים תומכים
בחוף הים

הכנת תסקירי השפעה
על הסביבה וחוות דעת
בתחום הימי

סקרים ימיים ובדיקה
של מבנים ימיים מעל
ומתחת לפני המים

בדיקות חוזק ויציבות מבנה ,
בדיקות קורוזיה

סקרים לצנרת תת- ימית

תחומים נוספים

תחומי פעילות

תכנון מעגנות , רציפים
ושוברי גלים

תכנון של צנרת
תת – ימית

יעוץ בנושא הרחבת
חופים וסדימנטולוגיה

תכנון של טיילות
חוף ופיתוח חופים

תכנון מבנים תומכים
בחוף הים

הכנת תסקירי השפעה
על הסביבה וחוות דעת
בתחום הימי

סקרים ימיים ובדיקה
של מבנים ימיים מעל
ומתחת לפני המים

בדיקות חוזק ויציבות מבנה ,
בדיקות קורוזיה

סקרים לצנרת תת- ימית

תחומים נוספים
הקודם
הבא

פרויקטים | הנדסה ימית

החברה פועלת בתחום ההנדסה הימית בישראל מזה כשלושים שנה. אנו עוסקים בתכנון מבני ים וחוף כגון מעגנות , רציפים , שוברי גלים , צנרת ימית , טיילות חוף.
פרויקטים רבים מתוארים באתר זה בינהם סקר הנדסי מקיף בנמל אילת , תכנון מרינה תל אביב , תכנון חוף הגולשים בחיפה , בדיקות וחיזוק לצנרת ימית במפרץ חיפה ועוד

 

בין לקוחותינו

יצירת קשר